Digital automatiserad marknadsföring av evenemang

Generellt ligger företag inom evenemangsindustrin i framkant vad avser marknadsföring. Att vara en skicklig marknadsförare är ett måste för att överleva i evenemangsbranschen som är en bransch med mycket hård konkurrens. Marknadsföringskampanjerna som de genomför är både kreativa och effektiva. Företagen är helt enkelt mycket duktiga på att finna nya kunder till sina evenemang.

Ett område där det emellertid finns utrymme för förbättring är marknadsföringen mot existerande kunder. I denna del har många evenemangsföretag en del att lära. De skulle relativt enkelt kunna öka sin omsättning genom att bli bättre på att skapa riktade och anpassade erbjudanden mot existerande kunder. Det är betydligt enklare, och även billigare, att övertyga en existerande evenemangskund att besöka ytterligare ett evenemang, än vad det är att värva en helt ny kund.

Automatiserad marknadsföring

Genom att använda den data som ett evenemangsföretag redan har om en viss kund, är det möjligt att skräddarsy erbjudanden till särskilt utvalda kunder. Därigenom ökar sannolikheten för att kunden ska “nappa på erbjudandet”. Skickar man till exempel ett erbjudande om provning av italienska viner till alla kunder som tidigare har besökt en vinprovning av franska viner, får man betydligt fler bokningar än om man skickar samma erbjudande till de kunder som besökt en bilmässa.

För att marknadsföringen mot existerande kunder ska vara effektiv bör den vara automatiserad så långt som bara är möjligt. Det är inte ekonomiskt försvarbart att hantera denna typ av marknadsföring “för hand” med stöd av Excel-filer och Word-dokument. Det finns många programvaror som man kan använda för att automatisera marknadsföringen. Problemet med de flesta av dessa programvaror är att de inte är heltäckande, vilket innebär att man är tvungen att välja flera lösningar för att därefter integrera dessa med varandra.

Emellertid finns det undantag. Ett av dessa undantag är Rule.se, som är ett mycket bra och heltäckande verktyg för automatiserad digital marknadsföring. Med Rule är det möjligt att göra, till exempel, automatiska utskick till befintliga kunder i en viss kategori, välkomstmejl till nya kunder, påminnelsemejl till besökare som inte slutfört en beställning på företagets webbplats, och mycket, mycket mer. Det är egentligen endast fantasin som sätter stopp för vilka marknadsföringsåtgärder som är möjligt att genomföra med Rule.

Kostnaden för automatiserad marknadsföring

Några av de avgörande fördelarna med automatiserad digital marknadsföring är just att den är automatiserad och att den är digital. Den programvara som man använder sig av granskar löpande och automatiskt den data som finns och som registreras om kunderna. När ett eller flera kriterier är uppfyllda skickar programvaran per automatik ett mejl till den kund som uppfyller kriterierna.

Förutom valet av kriterier sker detta helt utan mänsklig inblandning, vilket innebär att personalkostnaderna kan hållas till ett minimum. Den programvara som man använder sig av är i regel inte särskilt dyr, dessutom kommer den omgående att betala för sig själv. Fler evenemangsföretag borde därför titta närmare på denna typ av lösningar. Det är något som kommer att ge såväl fler beställningar från existerande kunder som fler nya kunder till företagets evenemang.

Leave a Reply

mts_best