Skönlitteratur – en underhållningsform med anor

Många av de mest populära underhållningsformerna idag är digitala, vilket självklart också innebär att de är relativt moderna former av underhållning, eftersom människan inte har haft tillgång till digitala medier under särskilt lång del av sin historia. Det kan till exempel handla om webbserier, tv-spel, dataspel och filmer. En underhållningsform som däremot har funnits med människan under mycket lång tid, och som fortfarande är populär idag, är skönlitteraturen.

Skönlitteratur innefattar i princip all form av text skriven med konstnärliga mål. Det kan med andra ord handla om vanlig prosa, men även lyrik, dramatik och essäistik räknas in som skönlitteratur. Gemene man avser dock oftast romanen när de talar om skönlitteratur.don_quijote_and_sancho_panza

Romanen är en längre skönlitterär berättelse som skrivs på prosa, och som har en intrig, det vill säga en handling. Exakt hur lång romanens historia är, är ett omdisktuterat ämne, då litteraturhistoriker inte är eniga om vilken om kan sägas vara den första romanen. Man ser spår av föregångare till romanen redan under antikens litteratur, då författare i enstaka verk bryter mot den dåvarande normen, och blandar in prosa i tidens versberättelser. Många anser att Don Quijote av Miguel de Cervantes var den första romanen i modern bemärkelse. Den skrevs i Spanien i två delar, mellan år 1605 och 1615. Vissa litteraturforskare menar dock att den första romanen skrevs betydligt tidigare än så, och pekar på Genji monogatari eller Berättelsen om Genji, en realistisk berättelse om en man vid namn Genji. Boken är uppdelad i 54 kapitel, och skrevs runt år 1010 i Japan av Murasaki Shikibu.

Till skillnad från mycket annan underhållning idag, som konsumeras inom spannet av några minuter, kräver en roman många timmars läsande för att upplevas i sin helhet. Det är därför bra att försöka skapa så mycket tid åt sig själv som möjligt för att läsa. De flesta passar på att läsa under sin semester, då man har mycket ledig tid. En sak som kan ta ens tid i anspråk även då är dock gräsklippning. Om man vill att gräsklippningen ska ta så lite tid som möjligt kan det vara en bra idé att investera i en ny och effektiv gräsklippare. Kanske köper man till och med en robotgräsklippare, så att man kan njuta av sin roman medan roboten gör jobbet åt en?

Leave a Reply

mts_best